ISU Grand Prix Final 2022/23
Junior Women
Entries
No. Name Nation
1 Ami NAKAI JPN 1
2 Mao SHIMADA JPN 1
3 Hana YOSHIDA JPN 1
4 Chaeyeon KIM KOR 2
5 Minsol KWON KOR 2
6 Jia SHIN KOR 2
19/10/2022 08:19:09 UTC